Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van By Nico Media en By Nico Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.